Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 426-450 от 10281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000550 д-р Стефан Недялков Кючуков Вътрешни болести, Нефрология
1200000581 д-р Теодора Симеонова Сараиванова-Маринова
1200000595 д-р Христалина Иванова Иванова Педиатрия, Обща медицина
1200000627 д-р Ценка Тодорова Цочева Вътрешни болести
1200000645 д-р Яна Евстатиева Дочева Психиатрия
1200000647 д-р Милена Николова Стоянова Акушерство и гинекология
1200000652 д-р Йордан Филипов Найденов Гастроентерология
1200000653 д-р Георги Коцев Георгиев Вътрешни болести
1200000685 д-р Петя Денчева Дачева-Станчева Нервни болести
1300000030 д-р Атанаска Венелинова Иванова
1300000032 д-р Бахзад Абдулхамид Ел Ахмед Вътрешни болести
1300000035 д-р Божин Борисов Божинов Хирургия
1300000043 д-р Борислав Милков Трифонов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1300000050 д-р Валентин Руменов Иванов Урология
1300000054 д-р Валери Димитров Филипов Хирургия, Урология
1300000093 д-р Галина Димитрова Виденова-Марянска Спешна медицина
1300000119 д-р Даниела Красимирова Милетиева Спешна медицина, Ендокринология и болести на обмяната
1300000164 д-р Елена Илиева Костова Образна диагностика
1300000192 д-р Захари Николов Зарков Психиатрия
1300000206 д-р Ивайло Начев Средков Вътрешни болести, Нефрология
1300000218Доцент д-р Иванка Илиева Гергова дмКлинична микробиология, Клинична вирусология
1300000225 д-р Иво Александров Манастирски Акушерство и гинекология
1300000226 д-р Иво Димитров Иванов Акушерство и гинекология
1300000230 д-р Илия Георгиев Илиев Образна диагностика
1300000290 д-р Краснодар Косев Хаджийски Акушерство и гинекология