Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 401-425 от 10473.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000045 д-р Валентин Кирилов Русанов Вътрешни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
1200000087 д-р Веселинка Христова Бухова-Цанова Вътрешни болести, Гастроентерология
1200000089 д-р Виктория Валериевна Найденова Кардиология
1200000094 д-р Виолета Йорданова Боянова Физикална и рехабилитационна медицина
1200000096 д-р Владимир Борисов Ненов Акушерство и гинекология
1200000102 д-р Галин Илиев Кирков Образна диагностика
1200000135 д-р Данчо Софрониев Дилков дмнПсихиатрия
1200000164 д-р Добринка Енчева Кирова Педиатрия, Неонатология
1200000207 д-р Иван Николаев Табаков Анестезиология и интензивно лечение
1200000231 д-р Илиана Христова Дойнова Спешна медицина
1200000279 д-р Красимира Атанасова Ашикова Вътрешни болести, Нефрология
1200000352 д-р Милка Минкова Мондешка
1200000377 д-р Наталия Вълова Вълова-Шамова Очни болести
1200000415 д-р Огнян Младенов Марков Вътрешни болести
1200000460 д-р Пламен Цочев Пелтешки Физикална и рехабилитационна медицина
1200000525 д-р Снежанка Димитрова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
1200000550 д-р Стефан Недялков Кючуков Вътрешни болести, Нефрология
1200000581 д-р Теодора Симеонова Сараиванова-Маринова
1200000595 д-р Христалина Иванова Иванова Педиатрия, Обща медицина
1200000627 д-р Ценка Тодорова Цочева Вътрешни болести
1200000645 д-р Яна Евстатиева Дочева Психиатрия
1200000647 д-р Милена Николова Стоянова Акушерство и гинекология
1200000652 д-р Йордан Филипов Найденов Гастроентерология
1200000653 д-р Георги Коцев Георгиев Вътрешни болести
1200000685 д-р Петя Денчева Дачева-Станчева Нервни болести