Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 351-375 от 10473.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000422 д-р Светлана Ясенова Шумарова Хирургия
1000000445 д-р Илия Николов Колев Ортопедия и травматология
1000000506 д-р Сибел Муса Муса
1100000025 д-р Анелия Иванова Христова
1100000038 д-р Атанас Павлов Павлов Вътрешни болести
1100000059 д-р Боян Боянов Христов дмОртопедия и травматология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000062 д-р Валентин Георгиев Мишовски Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
1100000080 д-р Василка Досева Бакалова-Икономова Педиатрия
1100000084 д-р Величка Златкова Треновска Гастроентерология
1100000135 д-р Гергана Исталианова Георгиева
1100000152 д-р Десислава Димитрова Дренска дмНервни болести
1100000159 д-р Димитър Александров Папукчиев Акушерство и гинекология
1100000160 д-р Димитър Андонов Димитров Хирургия, Съдова хирургия
1100000165 д-р Димитър Любенов Казаков Акушерство и гинекология
1100000173 д-р Дора Георгиева Симеонова Психиатрия, Детска психиатрия
1100000188 д-р Екатерина Кирилова Методиева Обща медицина, Епидемиология на инфекциозните болести
1100000191 д-р Елена Василиева Войнова
1100000206 д-р Ели Цанкова Димитрова
1100000238 д-р Ивайло Симеонов Биков Медицинска паразитология
1100000243 д-р Иван Петров Цанов Акушерство и гинекология
1100000244 д-р Иван Симеонов Георгиев Вътрешни болести
1100000246Доцент д-р Иванка Исталианова Димова дмМедицинска генетика
1100000255 д-р Илия Аспарухов Льондев Съдебна медицина и деонтология
1100000266 д-р Йонка Цветанова Лазарова Трансфузионна хематология, Икономика на здравеопазването
1100000367 д-р Мария Иванова Краликова Физикална и рехабилитационна медицина