Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 301-325 от 10471.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000079 д-р Галин Спасов Галев Анестезиология и интензивно лечение
0800000121 д-р Дарина Стефанова Минева дмВътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0800000144 д-р Димитър Георгиев Бухлев Ортопедия и травматология
0800000156 д-р Диян Кирилов Генов Вътрешни болести, Нефрология
0800000165 д-р Драгомир Борисов Донев Обща медицина
0800000190 д-р Зорница Тодорова Малинова-Георгиева Педиатрия, Неонатология
0800000208 д-р Иванка Минчева Щърбанова Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
0800000218 д-р Илиян Тодоров Шандурков Очни болести
0800000430 д-р Росица Рашева Косатева Вътрешни болести, Кардиология
0800000438 д-р Румен Цвятков Христов Акушерство и гинекология
0800000441 д-р Сашо Стоянов Райков Акушерство и гинекология
0800000505 д-р Тодор Петков Хинов Анестезиология и интензивно лечение
0800000521 д-р Христина Петрова Костадинова Анестезиология и интензивно лечение
0800000541 д-р Цанка Маркова Янкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000571 д-р Маргарита Василева Янкова-Цветкова Ушно-носно-гърлени болести
0800000572 д-р Венцислава Пенчева Пенчева-Генова дмВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000581 д-р Емилия Георгиева Колева Очни болести
0800000588 д-р Мариана Димова Костадинова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000597 д-р Наташа Янкова Янева-Дончева Педиатрия
0800000604 д-р Светослав Николаев Куртев Кардиология
0800000605 д-р Росен Иванов Антинов Нервни болести
0800000623 д-р Вероника Кръстева Андреева
0800000629 д-р Михаил Иванов Попов
0800000634 д-р Димитър Илианов Митев
0900000011 д-р Ана Веселинова Цветкова-Цолова Образна диагностика