Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10601-10611 от 10611.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300010066 д-р Ясен Георгиев Тончев Обща медицина
2300010067 д-р Ясен Желчев Арабаджиев Анестезиология и интензивно лечение
2300015573 д-р Ясен Иво Николов
2300016555 д-р Ясен Любенов Павлов Образна диагностика
2300010068 д-р Ясен Светломиров Гецов Социална медицина и здравен мениджмънт, Анестезиология и интензивно лечение
2300010069 д-р Ясен Тодоров Грозев Анестезиология и интензивно лечение
2300010070 д-р Ясен Тодоров Тодоров Хирургия
2300015732 д-р Ясер Аларнус Абдулла
2300016529 д-р Ясир Малик Азиз Ал-Мишлиб
2300014315 д-р Ясна Зоранова Алексова
2300014895 д-р Яхия Мохамед Шарабати Кожни и венерически болести