Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10426-10450 от 10467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300011037 д-р Яни Тодоров Здравков Очни болести
2300010039Професор д-р Янина Георгиева Славова-Маринова дмПневмология и фтизиатрия, Обща и клинична патология
2300014995 д-р Янислав Евгениев Митков
2300015768 д-р Янислава Светославова Стоянова
1800000302 д-р Янита Василева Пенчева Инфекциозни болести
2300010041 д-р Янита Иванова Антонова Педиатрия
2400000535 д-р Янита Иванова Джурова Очни болести
2300012226 д-р Янита Илкова Цанкова
2300010042 д-р Янита Йончева Стефанова-Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
2300015714 д-р Яница Боянова Боянова
2300014250 д-р Яница Пламенова Пенева
2300011927 д-р Яница Стефанова Янкова Акушерство и гинекология
2300012911 д-р Яница Тихомирова Давидкова
2300015094 д-р Янка Василева Грънчарова
2300010045 д-р Янка Василева Халачева Нервни болести
2300010046 д-р Янка Величкова Сакарова Педиатрия
2300010047 д-р Янка Георгиева Велинова-Цветанова Хирургия
2300010050 д-р Янка Кънчева Рашкова
2000000412 д-р Янка Николова Коларска Нефрология
1700003827 д-р Янка Петкова Проданова
1500000474 д-р Янко Александров Михайлов Хирургия, Съдова хирургия
2300010051 д-р Янко Василев Начков Анестезиология и интензивно лечение
2300014530 д-р Янко Велизаров Павлов
2300011380 д-р Янко Драгомиров Пъхнев Детска хирургия
2300010053 д-р Янко Манолов Попов Кожни и венерически болести