Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10376-10400 от 10444.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000207 д-р Магдалена Кирилова Кьосева Анестезиология и интензивно лечение
2600000216 д-р Мария Георгиева Михайлова Очни болести
2600000272 д-р Петър Ангелов Грибнев Хирургия
2600000283 д-р Райна Иванова Жейнова-Колева Педиатрия
2600000303 д-р Светлана Светлинова Тодорова-Георгиева Нервни болести
2600000380 д-р Оливера Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
2600000381 д-р Невена Тодорова Гешева Клинична имунология
2600000390 д-р Димитринка Събкова Митева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2600000399 д-р Силвана Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
2600000420 д-р Цветан Петков Цветков Вътрешни болести
2600000430 д-р Емине Фикредова Инджева Образна диагностика
2700000190 д-р Георги Слънков Трифонов Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000282 д-р Дияна Койчева Тенева Физикална и рехабилитационна медицина
2700000331 д-р Емилия Николова Попова
2700000337Професор д-р Жени Стайкова Николова дмнСоциална медицина и здравен мениджмънт
2700000354 д-р Здравко Василев Крушарски Педиатрия, Обща медицина
2700000422 д-р Йорданка Георгиева Атанасова Педиатрия
2700000580 д-р Мими Николаева Шумилина-Захариева Педиатрия
2700000689 д-р Петя Димитрова Иванова Кожни и венерически болести
2700000811 д-р Таня Христова Петкова Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000902 д-р Стефан Найденов Найденов дмКардиология
2700000907 д-р Дафина Петрова Добрева
2700000914 д-р Елияна Недялкова Джалдети Кожни и венерически болести
2700000916 д-р Павел Радков Георгиев Ортопедия и травматология
2700000933 д-р Гергана Иванова Кайрякова Психиатрия, Детска психиатрия