Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10376-10400 от 10629.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000223Доцент д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова Физикална и рехабилитационна медицина
2400000232 д-р Камелия Василева Илиева-Вълчева Педиатрия, Неонатология
2400000252 д-р Ксения Илиева Младенова Вътрешни болести, Кардиология
2400000254 д-р Лариса Боянова Пенева Очни болести
2400000261 д-р Лилия Иванова Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
2400000278 д-р Людмил Александров Върляков Анестезиология и интензивно лечение
2400000284 д-р Мадлена Николаева Николова Вътрешни болести, Ревматология
2400000298 д-р Мариела Стефанова Василева-Доросиева Образна диагностика
2400000301 д-р Мария Асенова Мингова Кожни и венерически болести
2400000304 д-р Мария Димитрова Чолакова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2400000308 д-р Мария Няголова Апостолова-Ряхова Кожни и венерически болести
2400000310 д-р Мая Александрова Йонова
2400000311 д-р Мая Евгениева Русева Физикална и рехабилитационна медицина
2400000332 д-р Наталия Павлова Минчева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
2400000354 д-р Николай Стефанов Цонев Вътрешни болести, Гастроентерология
2400000372 д-р Павлин Стефанов Павлов Кардиология
2400000373 д-р Панайот Георгиев Темелков Ортопедия и травматология
2400000374 д-р Паолина Боянова Борисова Клинична лаборатория
2400000386 д-р Петя Георгиева Кючукова-Андонова Акушерство и гинекология
2400000391 д-р Пламен Иванов Калъпов Ортопедия и травматология
2400000394 д-р Пламен Стефанов Попов Педиатрия
2400000400 д-р Радосвета Николова Чернева-Найденова
2400000408 д-р Рени Цочева Рачева
2400000409 д-р Роберт Христов Стоянов Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
2400000427 д-р Румяна Василева Асенова