Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10376-10400 от 10844.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009594 д-р Христо Валентинов Стоянов Анестезиология и интензивно лечение
1100000541 д-р Христо Ванцети Христов
2300009595 д-р Христо Василев Василев Акушерство и гинекология
2300009597 д-р Христо Василев Дончев Анестезиология и интензивно лечение
2300009599 д-р Христо Василев Немцов Ортопедия и травматология
2300009600 д-р Христо Василев Трайков Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия
2300011161 д-р Христо Веселинов Димитров Кардиология
2300009604 д-р Христо Веселинов Пседерски Педиатрия, Анестезиология и интензивно лечение
2300009610 д-р Христо Георгиев Беличански Вътрешни болести, Обща медицина
2300009611 д-р Христо Георгиев Галов Образна диагностика
2300009612 д-р Христо Георгиев Куруджиев Нервни болести, Психиатрия, Съдебна психиатрия
2300015726 д-р Христо Георгиев Нешев
2300009614 д-р Христо Георгиев Станков Акушерство и гинекология
2300009618Професор д-р Христо Георгиев Цеков дмнХирургия, Гръдна хирургия
2300012233 д-р Христо Деянов Стоянов Лицево-челюстна хирургия
2300009620Професор д-р Христо Димитров Георгиев дмнОртопедия и травматология
2300009621 д-р Христо Димитров Мазнейков Ортопедия и травматология
2300009622 д-р Христо Димитров Минков Хирургия
2300009624 д-р Христо Димитров Хаджиолов Вътрешни болести
2300014664 д-р Христо Димитров Цанков
0200000820 д-р Христо Димитров Юруков Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина
2300014409 д-р Христо Доброславов Добрев
2300009625 д-р Христо Драганов Кирилов Вътрешни болести, Обща медицина
2300009627 д-р Христо Емилов Лозанов Хирургия
2300015078 д-р Христо Емилов Христов