Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10351-10375 от 10470.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001147 д-р Петя Господинова Минева Физикална и рехабилитационна медицина
2500001187 д-р Радостина Димова Димова Нервни болести
2500001219 д-р Румен Александров Маринов дмПедиатрия, Детска кардиология
2500001237 д-р Румяна Стойчева Янева
2500001281 д-р Слави Димитров Къртев Ушно-носно-гърлени болести
2500001318 д-р Стефан Марев Герганов Анестезиология и интензивно лечение
2500001403 д-р Тенчо Дяков Тенев Клинична вирусология
2500001619Доцент д-р Васил Цанков Яблански дмнОртопедия и травматология
2500001712 д-р Галина Генчева Генова-Георгиева Трансфузионна хематология
2500001719 д-р Хайдар Азиз Хамид
2500001765 д-р Кремена Христова Стоянова
2500001770 д-р Златко Добрев Димитров Педиатрия, Клинична алергология
2500001771 д-р Ихсан Исмаил Хасан Акушерство и гинекология
2500001772 д-р Мая Тодоров
2500001774Доцент д-р Георги Йорданов Йорданов кмнОчни болести
2500001790 д-р Десислава Русева Лекова Кожни и венерически болести
2500001802 д-р Ивайло Желязков Михайлов Анестезиология и интензивно лечение
2500001839 д-р Стефан Александров Докторов Кардиология
2500001878 д-р Манхал Мохамад Фериал Алмутлак
2500001890 д-р Донко Георгиев Георгиев Физикална и рехабилитационна медицина
2500001955 д-р Иван Руменов Чакъров дмПедиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска клинична хематология и онкология
2500001959 д-р Тони Златанов Кардиология
2500001968 д-р Синан Шазие Емин Хирургия
2500001970 д-р Диана Миткова Христова Клинична алергология
2500001974 д-р Борис Мирославов Минчев