Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10351-10375 от 10844.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300014819 д-р Христина Христова Христова
2300009575 д-р Христинка Стефанова Шкодрова Педиатрия, Детска ревматология
1600002350 д-р Християн Ганчев Николов
2300015899 д-р Християна Даниелова Динкова
2300012686 д-р Христо Александров Димитров
2300009579 д-р Христо Александров Теодосиев Психиатрия
2300009581 д-р Христо Андонов Йорданов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300015272 д-р Христо Андреев Петров
2300009582 д-р Христо Андреев Симеонов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300009584 д-р Христо Антонов Хаджиатанасов Анестезиология и интензивно лечение
2300009585 д-р Христо Асенов Христов Неврохирургия
2300014176 д-р Христо Атанасов Дамов
2300009586 д-р Христо Атанасов Дамянов дмнУрология
2300013631 д-р Христо Атанасов Мангъров Кожни и венерически болести
2300012340 д-р Христо Атанасов Христов Гастроентерология
2300015218 д-р Христо Бисеров Христов
2300013215 д-р Христо Богомилов Пулов Очни болести
2300012909 д-р Христо Божидаров Найденов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300010429 д-р Христо Божидаров Паисиев Вътрешни болести, Кардиология
2300014223 д-р Христо Бойков Милушев
2300009588 д-р Христо Бориславов Хринчев Вътрешни болести
2300009589 д-р Христо Борисов Мавров Обща и клинична патология
2300009591 д-р Христо Ботев Христов Обща медицина
2300009592 д-р Христо Братанов Братанов Нервни болести
2300009593 д-р Христо Валентинов Ватев