Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10301-10325 от 10467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300012817 д-р Юлий Димитров Чева
2300009936 д-р Юлий Латинов Величков
2300009937Доцент д-р Юлий Манолов Ванев Хирургия
2300009938 д-р Юлий Николов Белев Вътрешни болести
2300011349 д-р Юлия Александрова Кралева Анестезиология и интензивно лечение
2300009942 д-р Юлия Александрова Лозева Вътрешни болести
2300010587 д-р Юлия Андреева Неделчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2300009944 д-р Юлия Божкова Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
2300009946 д-р Юлия Бориславова Димитрова-Губерова
2300009947 д-р Юлия Бориславова Манова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2300009948Професор д-р Юлия Борисова Македонска дмнВътрешни болести, Кардиология
2300015478 д-р Юлия Василева Стефанова
2300009950Доцент д-р Юлия Венкова Раденкова-Саева Трудова медицина, Токсикология
2300013457 д-р Юлия Владимирова Маноилова
0900000656 д-р Юлия Вълева Атанасова Хирургия
2300010457 д-р Юлия Георгиева Донкина-Николова
2800000612 д-р Юлия Димитрова Илиева Физикална и рехабилитационна медицина, Трудова медицина, Икономика на здравеопазването
2300012771 д-р Юлия Евангелос Магди
2300009953 д-р Юлия Иванова Селиминска Анестезиология и интензивно лечение
2300009955 д-р Юлия Йонкова Барахарска-Пенкова Очни болести
2300009956 д-р Юлия Йорданова Григорова Вътрешни болести, Гастроентерология
2300009959Професор д-р Юлия Йорданова Петрова дмнНервни болести
2300009960 д-р Юлия Кирилова Йотова Нервни болести
2300009961 д-р Юлия Кирилова Миланова-Бояджиева Хирургия
2300009962 д-р Юлия Кирилова Попова Вътрешни болести, Гастроентерология