Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10276-10300 от 10467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700005574 д-р Шехри Идриз Чауш
2300010432 д-р Шима Мехрабиан-Спасова Нервни болести
2300009901 д-р Ширин Джелалова Тете-Николова Клинична микробиология
2300014809 д-р Шукран Рашид Шукри
1700003787 д-р Щерю Апостолов Бояджиев Неонатология, Педиатрия
2300014056 д-р Юджел Баглъ
2000000493 д-р Юзай Гюрсел Незир
2300015706 д-р Юла Юлиянова Данова
2300009905 д-р Юли Асенов Деспотов Нервни болести
2300009979 д-р Юлиан Георгиев Йорданов Хирургия
2300009910Доцент д-р Юлиан Димитров Рангачев дм
2300009913 д-р Юлиан Иванов Крушков Вътрешни болести
2300009914Професор д-р Юлиан Иванов Райнов дмВътрешни болести, Вътрешни болести, Клинична хематология, Медицинска онкология
2300015254 д-р Юлиан Николаев Николов
2300009915 д-р Юлиан Петров Цветанов
2300011497Доцент д-р Юлиан Руменов Ананиев дмОбща и клинична патология
2300013280 д-р Юлиан Юлианов Цветанов
2300011876 д-р Юлиана Асенова Пешева Вътрешни болести
2300009926 д-р Юлиана Йорданова Патокова Клинична лаборатория
2300009927 д-р Юлиана Кирилова Гиздова Хигиена на детско-юношеската възраст
2300009930 д-р Юлиана Павлова Танчева Нервни болести
2300011225 д-р Юлиана Петрова Мандажиева
2300014962 д-р Юлиана Стефанова Иванова
2300009933 д-р Юлиета Миткова Проданова Вътрешни болести
2300009934 д-р Юлий Георгиев Аксентиев Очни болести