Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10251-10275 от 10654.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300010528 д-р Христофор Кръстев Иванов
2300015598 д-р Хубен Росенов Кожухаров
2300010430 д-р Хузан Наасан Педиатрия
2300015374 д-р Хюлия Наил Наил
1900000976 д-р Хюлия Хюсеинова Рюстемова Очни болести
2300015657 д-р Хюсеин Мустафа
2300009696Професор д-р Цана Петрова Празникова дмОбща и клинична патология, Съдебна медицина и деонтология
0800000541 д-р Цанка Маркова Янкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2300009695 д-р Цанка Пенчева Илиева Акушерство и гинекология
2300009697 д-р Цанка Рачева Желязкова Ушно-носно-гърлени болести
2300009706 д-р Цанко Лилянов Мондешки Пневмология и фтизиатрия
2300009707Доцент д-р Цанко Николов Цанков дмнХирургия
2300009708 д-р Цанко Петков Гълъбов Кардиохирургия
2300009710 д-р Цано Гетов Велковски Анестезиология и интензивно лечение
2300009711 д-р Цано Маринов Чалашканов Клинична микробиология
2300014767 д-р Цвета Валентинова Стефанова
2300009714 д-р Цвета Василиева Иванова-Булянска Вътрешни болести, Кардиология
2300009715 д-р Цвета Димитрова Тодорова Вътрешни болести, Гастроентерология
2300015066 д-р Цвета Илиева Кютукчиева
2300009717 д-р Цвета Минева Авджиева Педиатрия
2300009718 д-р Цвета Николаева Райчева Психиатрия
2300012276 д-р Цветалин Валериев Зарев
2300009721Професор д-р Цветалина Иванова Танкова дмнВътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300009723Доцент д-р Цветан Борисов Велинов дмКлинична микробиология
2300015047 д-р Цветан Валентинов Коцев