Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10226-10250 от 10467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009848 д-р Цеца Кръстева Влаева Кожни и венерически болести
2300009849 д-р Цеца Николова Велкова
0600000451 д-р Цеца Рангелова Николова Педиатрия
2300009852 д-р Цецка Рангелова Томова-Велчева Нервни болести
2300009853 д-р Циана Михайлова Маринова Обща медицина
2300009855Професор д-р Цоло Радолов Цолов кмнУшно-носно-гърлени болести
2300009856 д-р Цона Иванова Костова Трансфузионна хематология
2300010480 д-р Цонка Веселинова Луканова
2300009857 д-р Цонка Драгоева Берберова Педиатрия
2300009859 д-р Цонка Иванова Първанова Клинична микробиология
2300010431 д-р Цонка Йорданова Великова Акушерство и гинекология
2300009860 д-р Цонка Кирилова Зяпкова-Хаджииванова Клинична лаборатория
2300009861 д-р Цонка Кръстева Хаджитодорова Акушерство и гинекология
2300009863 д-р Цонка Савчева Савова-Костадинова Физикална и рехабилитационна медицина
2300009864 д-р Цонко Пейков Маринов Клинична токсикология
2300009867 д-р Цочо Иванов Кметски
2300009871 д-р Чавдар Анатолов Маринов дмХирургия, Урология
2300012352 д-р Чавдар Боянов Боев
2100000689 д-р Чавдар Георгиев Банков Кожни и венерически болести
2300009872 д-р Чавдар Димитров Карабахчиев Кожни и венерически болести
2300009874 д-р Чавдар Евгениев Апостолов кмнОчни болести
2300009875 д-р Чавдар Еленков Георгиев Урология
2300009879 д-р Чавдар Кирилов Алексов Епидемиология на инфекциозните болести
2300009880Професор д-р Чавдар Крумов Славов кмнУрология
2300009881 д-р Чавдар Маринов Янкулов Вътрешни болести