Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10151-10175 от 10896.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300014440 д-р Техина Красимирова Спасова-Драгнева
2300009332 д-р Тиме Стоилков Керефейн Образна диагностика
2300009333 д-р Тимка Василиева Милева-Андонова Анестезиология и интензивно лечение
2300014582 д-р Тина Валери Георгиева
2300012919 д-р Тина Веселинова Димитрова-Иванова Анестезиология и интензивно лечение
2300014395 д-р Тина Георгиева Тодорова
2300009334 д-р Тина Иванова Блажева Психиатрия
2300009335 д-р Тинка Ангелова Данчева Очни болести
2300010946 д-р Тинка Георгиева Александрова-Клешкова Нервни болести
2300009337 д-р Тинка Драгова Троева Социална медицина и здравен мениджмънт
2500002059 д-р Тинка Михайлова Расокова Анестезиология и интензивно лечение
2300009338 д-р Тинка Пенкова Евтимова Педиатрия
2300009339 д-р Тинтява Иванова Мустакова Педиатрия, Обща медицина
2300009342 д-р Тихомир Богданов Мустаков Педиатрия, Клинична алергология
2300009346 д-р Тихомир Иванов Русев Хирургия
2300009347 д-р Тихомир Иванов Стефанов
2300013524 д-р Тихомир Иванчев Христов
2300011180 д-р Тихомир Илийчев Диков Обща и клинична патология
2300009349 д-р Тихомир Костадинов Гемеджиев Акушерство и гинекология
2300009350 д-р Тихомир Костов Савчев Акушерство и гинекология
2300009351 д-р Тихомир Минков Малчевски
2300009352 д-р Тихомир Николов Атанасов Хирургия
2300009353Професор д-р Тихомир Николов Ефтимов дмНервни болести, Неврохирургия
2300013509 д-р Тихомир Христов Живков Клинична хематология
2300009357Професор д-р Тихомира Златанова Златанова дмОбща медицина