Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10076-10100 от 10899.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300010767 д-р Тенчо Иванов Войников
2300016383 д-р Тенчо Петров Димитров
2300015603 д-р Теодор Антониев Ангелов
2300016895 д-р Теодор Атанасов Димитров
2300016283 д-р Теодор Борисов Добрев
2300009289 д-р Теодор Боянов Даков дмАкушерство и гинекология
2300015833 д-р Теодор Весков Цанков
2300015123 д-р Теодор Габриелов Цанев
2300009290 д-р Теодор Генчев Марков Анестезиология и интензивно лечение
2300015500 д-р Теодор Грозданов Ковачев
1700003506 д-р Теодор Димитров Атанасов Хирургия
2300015275 д-р Теодор Димитров Софиянски
2300015754 д-р Теодор Димчев Стойчев
2300009291 д-р Теодор Евелинов Марков
2300009292 д-р Теодор Ексариев Тодоров Анестезиология и интензивно лечение
2300013032 д-р Теодор Ивов Иванов Ортопедия и травматология
2300009293 д-р Теодор Илиев Издимирски Педиатрия
2300009294 д-р Теодор Красимиров Конов Вътрешни болести, Кардиология
2300009295 д-р Теодор Марков Гарнизов дмАкушерство и гинекология
2300016134 д-р Теодор Николаев Илиев
2300010955 д-р Теодор Николов Бадаров дмГръдна хирургия
2300015583 д-р Теодор Огнянов Теофилов
2300015415 д-р Теодор Пенчев Дреновски
1500000548 д-р Теодор Руменов Василев Педиатрия, Детска ревматология
2300015684 д-р Теодор Яворов Дочев