Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10051-10075 от 10487.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009618Доцент д-р Христо Георгиев Цеков дмнХирургия, Гръдна хирургия
2300012233 д-р Христо Деянов Стоянов Лицево-челюстна хирургия
2300009620Професор д-р Христо Димитров Георгиев дмнОртопедия и травматология
2300009621 д-р Христо Димитров Мазнейков Ортопедия и травматология
2300009622 д-р Христо Димитров Минков Хирургия
2300009624 д-р Христо Димитров Хаджиолов Вътрешни болести
2300014664 д-р Христо Димитров Цанков
0200000820 д-р Христо Димитров Юруков Анестезиология и интензивно лечение, Спешна медицина
2300014409 д-р Христо Доброславов Добрев
2300009625 д-р Христо Драганов Кирилов Вътрешни болести, Обща медицина
2300009627 д-р Христо Емилов Лозанов Хирургия
2300015078 д-р Христо Емилов Христов
2300009631 д-р Христо Иванов Александров Акушерство и гинекология
2300013637 д-р Христо Иванов Ангелов
2300013808 д-р Христо Иванов Байчев
2300012272 д-р Христо Иванов Иванов
2300009634 д-р Христо Иванов Илиев
2300009636Професор д-р Христо Иванов Кожухаров дмВътрешни болести, Кардиология
2300009637 д-р Христо Иванов Крушков Нервни болести
2300009638 д-р Христо Иванов Митков Вътрешни болести, Гастроентерология
2300011951 д-р Христо Иванов Пипонов
2300009640 д-р Христо Иванов Христов Токсикология
2300009630Професор д-р Христо Иванов Шивачев дмХирургия, Детска хирургия
2300009645 д-р Христо Кирилов Златанов Ушно-носно-гърлени болести
2300009647 д-р Христо Константинов Върлев Урология