Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10026-10050 от 10487.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009586 д-р Христо Атанасов Дамянов дмнУрология
2300013631 д-р Христо Атанасов Мангъров Кожни и венерически болести
2300012340 д-р Христо Атанасов Христов Гастроентерология
2300015218 д-р Христо Бисеров Христов
2300013215 д-р Христо Богомилов Пулов Очни болести
2300012909 д-р Христо Божидаров Найденов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300010429 д-р Христо Божидаров Паисиев Вътрешни болести, Кардиология
2300014223 д-р Христо Бойков Милушев
2300009588 д-р Христо Бориславов Хринчев Вътрешни болести
2300009589 д-р Христо Борисов Мавров Обща и клинична патология
2300009591 д-р Христо Ботев Христов Обща медицина
2300009592 д-р Христо Братанов Братанов Нервни болести
2300009594 д-р Христо Валентинов Стоянов Анестезиология и интензивно лечение
1100000541 д-р Христо Ванцети Христов
2300009595 д-р Христо Василев Василев Акушерство и гинекология
2300009597 д-р Христо Василев Дончев Анестезиология и интензивно лечение
2300009599 д-р Христо Василев Немцов Ортопедия и травматология
2300009600 д-р Христо Василев Трайков Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия
2300011161 д-р Христо Веселинов Димитров Кардиология
2300009604 д-р Христо Веселинов Пседерски Педиатрия, Анестезиология и интензивно лечение
2300009610 д-р Христо Георгиев Беличански Вътрешни болести, Обща медицина
2300009611 д-р Христо Георгиев Галов Образна диагностика
2300009612 д-р Христо Георгиев Куруджиев Нервни болести, Психиатрия, Съдебна психиатрия
2300015726 д-р Христо Георгиев Нешев
2300009614 д-р Христо Георгиев Станков Акушерство и гинекология