Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 10001-10025 от 10899.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009180 д-р Таня Стоянова Гайдарска Вътрешни болести, Гастроентерология
0400002502 д-р Таня Събева Георгиева Очни болести
2300009181 д-р Таня Тодорова Димитрова Очни болести
2300009183 д-р Таня Тодорова Петкова
2300009187 д-р Таня Христова Калинова Вътрешни болести, Кардиология
2700000811 д-р Таня Христова Петкова Вътрешни болести, Гастроентерология
2300009198 д-р Татяна Богданова Захариева Педиатрия
2400000484 д-р Татяна Богданова Настева Обща медицина
2300009200 д-р Татяна Велева Станева-Джиджева Анестезиология и интензивно лечение
2300009201Професор д-р Татяна Велкова Бенишева-Димитрова
2300009203 д-р Татяна Викторовна Мороховец Вътрешни болести
2300009204 д-р Татяна Владова Сотирова
2300009206 д-р Татяна Ганчева Ангелова кмнФизикална и рехабилитационна медицина
2300009208 д-р Татяна Георгиева Кънчева Вътрешни болести, Клинична хематология
2300009209 д-р Татяна Георгиева Петрушева Вътрешни болести, Кардиология
2300010676 д-р Татяна Георгиева Хергелджиева-Филева Очни болести
2300011453 д-р Татяна Господинова Разбойникова
2300009215Професор д-р Татяна Димитрова Хаджиева дмНуклеарна медицина, Медицинска онкология
2300015435 д-р Татяна Димитрова Цекова
2300014583 д-р Татяна Доломанжи Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300009216 д-р Татяна Драганова Стоева Педиатрия
2300009218 д-р Татяна Евстатиева Киркова Пневмология и фтизиатрия, Кардиология
2300009223 д-р Татяна Иванова Захариева
2300012388 д-р Татяна Иванова Иванова Вътрешни болести
2300009224 д-р Татяна Иванова Иванова Вътрешни болести, Кардиология