Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 76-100 от 10470.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000001 д-р Албена Богданова Мучинова Педиатрия, Детска клинична хематология и онкология
2300015508 д-р Албена Бориславова Борисова
2300000050 д-р Албена Борисова Бонева-Димитрова Педиатрия, Обща медицина
2300000051 д-р Албена Борисова Пешева Трансфузионна хематология
2300000054 д-р Албена Василева Янкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300000055 д-р Албена Венциславова Симеонова дмОчни болести
2300000057 д-р Албена Георгиева Гагова Акушерство и гинекология
2300010255 д-р Албена Дочева Факирова Обща и клинична патология
2300013006 д-р Албена Емилова Николова Кардиология
2300000062 д-р Албена Иванова Бъчварова Педиатрия, Клинична алергология
2300000061 д-р Албена Иванова Спасова-Джонова дмПедиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2300000063 д-р Албена Йорданова Коева Педиатрия
2300000064 д-р Албена Йорданова Нейкова Очни болести
2300000065 д-р Албена Каменова Андреева дмНервни болести
2300000066 д-р Албена Костова Въткова
2300000067Доцент д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска дмнПедиатрия, Детска ревматология
2300000068 д-р Албена Милошева Зяпкова Обща медицина
2300000069 д-р Албена Милчева Хлебарова Обща медицина
2300012586 д-р Албена Сашова Атанасова
2300000073 д-р Албена Свободкова Богданова
2300000074 д-р Албена Стоянова Генчева Трудова медицина
1700000026Доцент д-р Албена Тодорова Златарева дмАнестезиология и интензивно лечение
2300000075 д-р Албена Христова Аракчиева Ушно-носно-гърлени болести
1500000006 д-р Албена Юлиянова Мандева
2300016574 д-р Алберт Райчев Градев