Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 76-100 от 10634.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300000055 д-р Албена Венциславова Симеонова дмОчни болести
2300000057 д-р Албена Георгиева Гагова Акушерство и гинекология
2300010499 д-р Албена Димитрова Апостолова Инфекциозни болести, Гастроентерология
2300010255 д-р Албена Дочева Факирова Обща и клинична патология
2300013006 д-р Албена Емилова Николова Кардиология
2300000062 д-р Албена Иванова Бъчварова Педиатрия, Клинична алергология
2300000061 д-р Албена Иванова Спасова-Джонова дмПедиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2300000063 д-р Албена Йорданова Коева Педиатрия
2300000064 д-р Албена Йорданова Нейкова Очни болести
2300000065 д-р Албена Каменова Андреева дмНервни болести
2300000066 д-р Албена Костова Въткова
2300000067Доцент д-р Албена Любенова Телчарова-Михайловска дмнПедиатрия, Детска ревматология
2300000068 д-р Албена Милошева Зяпкова Обща медицина
2300000069 д-р Албена Милчева Хлебарова Обща медицина
2300012586 д-р Албена Сашова Атанасова
2300000073 д-р Албена Свободкова Богданова
2300000074 д-р Албена Стоянова Генчева Трудова медицина
1700000026Доцент д-р Албена Тодорова Златарева дмАнестезиология и интензивно лечение
2300000075 д-р Албена Христова Аракчиева Ушно-носно-гърлени болести
1500000006 д-р Албена Юлиянова Мандева
2300015595 д-р Алдин Юсмен Али
2300016004 д-р Алдо Сартин
2300000077 д-р Алек Ясенов Топов Очни болести
2300000080 д-р Алеко Константинов Кюркчиев Хирургия, Съдова хирургия
2300010464 д-р Алеко Христов Антонов