Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 9951-9975 от 10899.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009138Доцент д-р Таньо Иванов Сечанов дмХирургия
2300009139 д-р Таня Александрова Янакиева-Воденичарова Акушерство и гинекология
2300009140 д-р Таня Анастасова Паскалева
2300009141 д-р Таня Ангелова Таскова Ортопедия и травматология
2300012761 д-р Таня Атанасова Петкова Ангиология, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300009143 д-р Таня Богомилова Белобрадова Обща медицина
2300009146Професор д-р Таня Василева Стратева дмКлинична микробиология
2300010599 д-р Таня Великова Праматарова дмнПедиатрия, Неонатология
1700003460 д-р Таня Видолова Тунчева Нервни болести
2300012788 д-р Таня Георгиева Атанасова Ендокринология и болести на обмяната
2300009153 д-р Таня Георгиева Михайлова Клинична лаборатория
2300009151 д-р Таня Георгиева Русева Вътрешни болести, Клинична хематология
2300009152 д-р Таня Георгиева Трифонова Клинична лаборатория
2300013252 д-р Таня Димитрова Димитрова
2300009156 д-р Таня Димитрова Игнатова-Петрова Очни болести
1100000521 д-р Таня Димитрова Методиева Нефрология
2300015140 д-р Таня Димитрова Начова
2300009157 д-р Таня Димитрова Христова
1700004329 д-р Таня Димитрова Христова Детска пневмология и фтизиатрия
2300010856 д-р Таня Динева Тенева Анестезиология и интензивно лечение
2300015092 д-р Таня Добрева Алекова
2300014433 д-р Таня Живкова Чобанова
2300013000 д-р Таня Здравкова Босева
2300009160 д-р Таня Иванова Благоева Педиатрия, Обща медицина
2300016031 д-р Таня Иванова Мадолева-Йозен