Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 9901-9925 от 10899.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009077 д-р Стоян Костадинов Бакалов Анестезиология и интензивно лечение
2300015337 д-р Стоян Красимиров Визев
2300009081 д-р Стоян Митков Малюков Анестезиология и интензивно лечение
2300009082 д-р Стоян Михайлов Михайлов Хирургия, Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
2300009083 д-р Стоян Младенов Боев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300016354 д-р Стоян Николаев Първанов
2300009087 д-р Стоян Паскалев Паскалев Ортопедия и травматология
2300012634 д-р Стоян Петров Великов Обща и клинична патология
1700006012 д-р Стоян Петров Муховски
2300012412 д-р Стоян Петров Русев Ортопедия и травматология
2300014474 д-р Стоян Светланов Стефанов Кардиология
2300009095 д-р Стоян Стефанов Бояджиев дмВътрешни болести
2300015637 д-р Стоян Стефанов Стоянов
2300009096Професор д-р Стоян Стефанов Ханджиев дмВътрешни болести, Превантивна военна медицина, Гастроентерология
2400001050 д-р Стоян Стефанов Цончев Хирургия
2300009098Доцент д-р Стоян Стойков Сопотенски дмХирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Гръдна хирургия, Спешна медицина
2300016464 д-р Стоян Торезов Казаков
2300011938 д-р Стоян Христов Беличански Гастроентерология, Вътрешни болести
2300009101 д-р Стоян Христов Петров Хирургия, Гръдна хирургия
2300009102 д-р Стоян Цветанов Маджаров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300016401 д-р Стояна Николаева Царвулкова
1500000436 д-р Стояна Павлова Трайкова Акушерство и гинекология
2300009104Професор д-р Стоянка Великова Узунова дмнКомунална хигиена
2300009105 д-р Стоянка Георгиева Лазарова Спешна медицина, Лъчелечение
2300009107 д-р Стоянка Георгиева Улевинова дмнВътрешни болести, Физикална и рехабилитационна медицина