Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 26-50 от 10899.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300011930 д-р Адлер Джемалов Каров Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300014162 д-р Аднан Йълмаз
2300014473 д-р Адолф Али Алакиди
2300011700 д-р Адриан Адрианов Попов
1500000003 д-р Адриана Андреева Андреева Вътрешни болести
2300000024 д-р Адриана Антонова Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
2300000025 д-р Адриана Борисова Топалова Вътрешни болести
2300000027 д-р Адриана Георгиева Кьосева-Балинска Обща медицина
2300014756 д-р Адриана Диянова Ангелова
2300000029 д-р Адриана Иванова Аговска Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща хигиена, Трудова медицина
2300000031 д-р Адриана Иванова Владимирова
2300010252 д-р Адриана Матова Житарска Клинична лаборатория
2300013881 д-р Адриана Николаева Камбурова
2300000034 д-р Адриана Николова Динчева Вътрешни болести
2700000980 д-р Адриана Петева Лавчева Нефрология
2300000035 д-р Адриана Петкова Калчева Анестезиология и интензивно лечение
2300000036 д-р Адриана Петкова Костова Вътрешни болести, Кардиология
2300000037 д-р Адриана Петкова Шатерник Образна диагностика
2300014259 д-р Адриана Пламенова Панайотова
2300000039 д-р Адриана Проданова Конева Ушно-носно-гърлени болести
2300000041 д-р Адрияна Храбър Ангелова-Димитрова Акушерство и гинекология
2300000044 д-р Аелита Светлозарова Нуцова Вътрешни болести, Клинична хематология
2300011849 д-р Азис Алейдин Азис
2300016021 д-р Аида Микаели
2300016347 д-р Айдана Кулмаханова