Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 26-50 от 10470.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300011700 д-р Адриан Адрианов Попов
1500000003 д-р Адриана Андреева Андреева Вътрешни болести
2300000024 д-р Адриана Антонова Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
2300000025 д-р Адриана Борисова Топалова Вътрешни болести
2300000027 д-р Адриана Георгиева Кьосева-Балинска Обща медицина
2300014756 д-р Адриана Диянова Ангелова
2300000029 д-р Адриана Иванова Аговска Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща хигиена, Трудова медицина
2300000031 д-р Адриана Иванова Владимирова
2300010252 д-р Адриана Матова Житарска Клинична лаборатория
2300013881 д-р Адриана Николаева Камбурова
2300000034 д-р Адриана Николова Динчева Вътрешни болести
2300000035 д-р Адриана Петкова Калчева Анестезиология и интензивно лечение
2300000036 д-р Адриана Петкова Костова Вътрешни болести, Кардиология
2300000037 д-р Адриана Петкова Шатерник Образна диагностика
2300014259 д-р Адриана Пламенова Панайотова
2300000039 д-р Адриана Проданова Конева Ушно-носно-гърлени болести
2300014253 д-р Адрияна Диянова Андреева
2300000041 д-р Адрияна Храбър Ангелова-Димитрова Акушерство и гинекология
2300014188 д-р Азад Ибрахим Ахмед
2300011849 д-р Азис Алейдин Азис
2300014342 д-р Айкут Чолак
2300015021 д-р Айла Мюге Адъяман
2300011569 д-р Айлин Ибрям Шеф дмКожни и венерически болести
2300013932 д-р Айлин Йълмаз Касим
2300015188 д-р Айлин Кемалова Кафелова