Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 251-275 от 10471.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000089 д-р Валери Маринов Ангелов Акушерство и гинекология
0700000090 д-р Валери Петков Иванов Акушерство и гинекология
0700000129 д-р Веселин Тихомиров Тихчев Обща медицина, Обща и клинична патология
0700000141 д-р Веско Николов Илиев Акушерство и гинекология
0700000148 д-р Виолета Тодорова Попова Вътрешни болести
0700000153 д-р Влади Хусейн Алханак Психиатрия
0700000175 д-р Георги Василев Василев Акушерство и гинекология
0700000186 д-р Георги Николов Иванов Вътрешни болести, Нефрология
0700000203 д-р Даниел Първанов Йорданов Анестезиология и интензивно лечение
0700000212 д-р Даниела Петрова Горанова
0700000244 д-р Дияна Бойкова Тодорова Кожни и венерически болести
0700000246 д-р Добромир Иванов Танев Вътрешни болести, Ревматология
0700000268 д-р Елза Маринова Гиндянова Образна диагностика
0700000274 д-р Емил Александров Димитров Вътрешни болести, Ревматология
0700000320 д-р Иван Петров Димитров Клинична лаборатория
0700000321 д-р Иван Петров Иванов Акушерство и гинекология
0700000342 д-р Иво Тошков Тошев Кардиология
0700000435 д-р Любомира Николова Петрова Психиатрия
0700000440 д-р Людмила Йорданова Конова-Гергова Нервни болести
0700000453 д-р Маргарита Тошева Виткина Вътрешни болести, Обща медицина, Ендокринология и болести на обмяната
0700000464 д-р Марина Илиева Джунова Акушерство и гинекология
0700000468 д-р Мария Любомирова Кованджиева Вътрешни болести, Кардиология
0700000473 д-р Мая Ангелова Томова
0700000524 д-р Николай Димитров Димитров Анестезиология и интензивно лечение
0700000539 д-р Нина Илиева Конова Педиатрия, Детска кардиология