Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 126-150 от 282.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000179 д-р Йорданка Атанасова Цветкова Клинична микробиология
2200000181 д-р Калин Милков Ефимов Нервни болести
2200000182 д-р Камелия Янкова Павлова-Глухова Физикална и рехабилитационна медицина
2200000183 д-р Каталина Атанасова Димова Вътрешни болести
2200000186 д-р Катя Николова Илчева Педиатрия
2200000187 д-р Костадин Богданов Калайджиев Хирургия, Неврохирургия
2200000190 д-р Красимир Митков Събев Анестезиология и интензивно лечение
2200000191 д-р Красимира Илиева Панайотова Обща медицина
2200000194 д-р Кунка Иванова Гунчева Вътрешни болести
2200000195 д-р Лаура Левоновна Пехливанова Вътрешни болести
2200000196 д-р Лилия Атанасова Милина Обща медицина
2200000197 д-р Лиляна Руменова Янкова Обща медицина
2200000198 д-р Люба Янева Драгнева-Пеева Очни болести
2200000199 д-р Людмил Симеонов Личев Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000200 д-р Маргарита Андонова Стоева Вътрешни болести
2200000201 д-р Маргарита Василева Пищалова Акушерство и гинекология
2200000204 д-р Марин Димитров Даракчиев Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000208 д-р Маринела Анастасова Маринова Обща медицина
2200000209 д-р Мария Борисова Чолакова Вътрешни болести
2200000210 д-р Мария Георгиева Василева Педиатрия
2200000212 д-р Марийка Димитрова Ирикева Ортопедия и травматология
2200000213 д-р Мария Димитрова Мурджева-Чуртова
2200000215 д-р Мария Михайлова Захманова Очни болести
2200000216 д-р Мария Николова Гаджалова-Батинкова Психиатрия
2200000220 д-р Мария Тодорова Лалова Урология