Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 26-50 от 281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000002 д-р Албена Здравкова Чинарева Акушерство и гинекология
2200000003 д-р Албена Николаева Гюнелиева Хирургия
2200000005 д-р Алекси Митков Каров Физикална и рехабилитационна медицина
2200000006 д-р Алказар Недков Хаджиматев Обща медицина
2200000010 д-р Анатоли Свиленов Аликовски Урология
2200000011 д-р Ангел Божанов Белев Вътрешни болести, Кардиология, Ревматология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000013 д-р Ангел Василев Стефанов
2200000015 д-р Ангел Николов Каръшев Анестезиология и интензивно лечение
2200000018 д-р Андрей Младенов Германов Вътрешни болести, Кардиология
2200000022 д-р Антон Горчев Лалов Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000023 д-р Апостол Николов Андреевски Педиатрия
2200000024Професор д-р Аргир Кирков Хаджихристев дмнВътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2200000029 д-р Асен Емилов Емилов Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000038 д-р Атанас Райчев Белчилов Хирургия
2200000039 д-р Анастас Стоев Карагяуров Психиатрия
2200000042 д-р Афродита Атанасова Радева Акушерство и гинекология
2200000043 д-р Антоанета Георгиева Сарийска Нервни болести
2200000045 д-р Бинка Миткова Маринова Вътрешни болести, Обща медицина
2200000046 д-р Бинка Христова Гебелова Вътрешни болести, Обща медицина
2200000047 д-р Бисер Асенов Стоев Акушерство и гинекология
2200000048 д-р Благовеста Илиева Хайдукова
2200000050 д-р Божидар Маргаритов Каев Нервни болести
2200000051 д-р Бойка Георгиева Димитрова Педиатрия
2200000054 д-р Борис Спасов Гаров Вътрешни болести, Обща медицина
2200000058 д-р Боян Райчев Михайлов Обща медицина