Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 176-200 от 283.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000264 д-р Нина Сенкова Ясенова Инфекциозни болести
2200000266 д-р Павлина Петрова Палагачева-Данаилова Образна диагностика
2200000269 д-р Петър Александров Кръстанов Урология
2200000270 д-р Петър Георгиев Дечев Хирургия
2200000271 д-р Петър Горчев Лалов Образна диагностика
2200000272 д-р Петър Момчилов Фиданов Ортопедия и травматология
2200000274 д-р Петър Христов Беров Хирургия, Детска хирургия
2200000277 д-р Петя Благоева Кокудева Вътрешни болести, Гастроентерология
2200000279 д-р Пламен Василев Симеонов Нервни болести
2200000283 д-р Радован Вакрилов Хаджиминев Анестезиология и интензивно лечение
2200000287 д-р Радостина Димитрова Шилева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2200000288 д-р Роза Филипова Башева Педиатрия, Обща медицина
2200000289 д-р Розалина Асенова Даскалова
2200000290 д-р Розалинка Велкова Русева-Пейчева Педиатрия, Обща медицина
2200000292 д-р Росен Младенов Хаджииванов Нервни болести
2200000293 д-р Росен Якимов Джинсов Обща медицина
2200000295 д-р Румен Асенов Младенов Вътрешни болести
2200000297 д-р Румяна Дончева Карагяурова Инфекциозни болести
2200000298 д-р Румяна Златанова Дамянова Обща медицина
2200000300 д-р Румяна Тодорова Иванова Кожни и венерически болести
2200000302 д-р Савера Емилова Щукина Вътрешни болести
2200000303 д-р Светлин Златков Хаджиминев Вътрешни болести, Гастроентерология
2200000304 д-р Светомир Феликсов Чоков Вътрешни болести
2200000305 д-р Севделин Антимов Яръмов Образна диагностика
2200000306 д-р Севдалина Елинова Царева Кожни и венерически болести