Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 301-325 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000515 д-р Пенка Атанасова Спанова-Каябашева Акушерство и гинекология
2100000516 д-р Пенка Ганева Димова-Ценова Анестезиология и интензивно лечение
2100000519 д-р Пенка Кирова Иванова-Германова Акушерство и гинекология
2100000520 д-р Пенка Стойкова Кръстева Нервни болести
2100000521 д-р Пенко Минчев Пенков Нервни болести
2100000522 д-р Пенчо Стоянов Стоянов Ортопедия и травматология
2100000524 д-р Пеню Колев Дичев Вътрешни болести, Кардиология
2100000525 д-р Пепа Божидарова Маркова
2100000527 д-р Петко Димитров Влайков Педиатрия, Обща медицина
2100000530 д-р Петър Георгиев Петров
2100000531 д-р Петър Горанов Петров Вътрешни болести
2100000532 д-р Петър Иванов Чанев Вътрешни болести
2100000533 д-р Петър Никифоров Георгиев Вътрешни болести, Кардиология
2100000536 д-р Петър Рафаилов Пенчев Вътрешни болести, Кардиология
2100000537 д-р Петьо Динев Петков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000538 д-р Петя Вълчева Михайлова Епидемиология на инфекциозните болести
2100000539 д-р Петя Иванова Балулова Обща медицина, Правно регулиране в здравеопазването
2100000550 д-р Ралица Дончева Лукова Нервни болести
2100000551 д-р Рая Георгиева Ралева Трансфузионна хематология
2100000552 д-р Ренета Янкова Славова Образна диагностика
2100000553 д-р Рени Атанасова Дариткова Вътрешни болести, Обща хигиена
2100000554 д-р Роза Георгиева Бобева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000555 д-р Розалина Димитрова Петрова Психиатрия, Нервни болести
2100000556 д-р Розина Алексиева Георгиева Клинична микробиология
2100000557 д-р Роси Димитрова Даракчиева-Аврамова Вътрешни болести, Кардиология