Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 151-175 от 557.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000245 д-р Елена Атанасова Чокалиева Вътрешни болести, Професионални болести
2100000246 д-р Елена Василева Янева-Йотова Акушерство и гинекология
2100000248 д-р Елена Макавеева Ценкова Анестезиология и интензивно лечение
2100000249 д-р Еленка Павлова Лещакова Клинична лаборатория
2100000251 д-р Елина Милкова Анастасова Обща медицина
2100000254 д-р Елка Кирилова Донева Педиатрия
2100000255 д-р Елка Нинова Славова Вътрешни болести, Обща медицина
2100000256 д-р Емануил Вичев Христов Пневмология и фтизиатрия
2100000257 д-р Емил Зарков Сотев Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000260 д-р Емил Минчев Руманецов Хирургия
2100000262 д-р Емил Стоилов Енчев Обща медицина
2100000263 д-р Емилия Господинова Кондева Психиатрия
2100000264 д-р Емилия Иванова Консулова Вътрешни болести
2100000266 д-р Емилиян Динев Петров Инфекциозни болести, Обща медицина
2100000268 д-р Желка Стоянова Анестева Педиатрия
2100000270 д-р Желязко Тодоров Манолов
2100000271 д-р Женева Ангелова Стайкова Педиатрия, Детска кардиология
2100000272 д-р Жени Колева Ванкова Вътрешни болести
2100000273 д-р Живка Вълкова Петрова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000276 д-р Живко Стоянов Терзиев Ушно-носно-гърлени болести
2100000277 д-р Жулиета Георгиева Въжарова Педиатрия
2100000282 д-р Здравко Вълков Златанов Педиатрия
2100000283 д-р Здравко Иванов Златев Обща медицина
2100000284 д-р Здравко Ценков Пенков Акушерство и гинекология
2100000285 д-р Златина Бонева Стоянова Образна диагностика