Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 276-300 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000462 д-р Нася Пенкова Господинова Медицинска паразитология
2100000464 д-р Наталия Стоянова Кънева Акушерство и гинекология
2100000466 д-р Невена Атанасова Георгиева Обща медицина
2100000468 д-р Недка Георгиева Танева-Димитрова Клинична лаборатория
2100000473 д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова Ортопедия и травматология
2100000476 д-р Нели Илиева Шулева-Сярова Вътрешни болести
2100000481 д-р Никола Господинов Колев Вътрешни болести
2100000482 д-р Никола Димитров Николов Епидемиология на инфекциозните болести, Обща медицина
2100000483 д-р Никола Иванов Кенански
2100000487 д-р Николай Йорданов Кожухаров Вътрешни болести, Гастроентерология
2100000488 д-р Николай Константинов Консулов Хирургия
2100000490 д-р Николай Павлов Бакърджиев
2100000491 д-р Николай Петров Иванов Анестезиология и интензивно лечение
2100000495 д-р Николина Тодорова Иванова Обща медицина
2100000496 д-р Николинка Жечева Динева Вътрешни болести
2100000497 д-р Нина Георгиева Николова Психиатрия
2100000499 д-р Нина Стефанова Борова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000500 д-р Нуртен Османова Шекерова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000501 д-р Огнян Господинов Паскалев Вътрешни болести, Нефрология
2100000504 д-р Павлин Йорданов Павлов Хирургия
2100000505 д-р Павлина Величкова Щилиянова Вътрешни болести, Трансфузионна хематология
2100000506 д-р Павлина Вълчева Топалова Педиатрия
2100000507 д-р Павлина Димитрова Чанева Вътрешни болести
2100000508 д-р Павлина Иванова Кондакова Вътрешни болести, Нефрология
2100000513 д-р Панайот Иванов Германов Образна диагностика