Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 526-550 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300015375 д-р Елена Валентинова Дякова
2300016662 д-р Богомил Иванов Иванов
2300016666 д-р Петя Веселинова Петрова
2500000089 д-р Атанас Михайлов Янкабаков Неврохирургия
2500000172 д-р Ваня Христова Йовчева Педиатрия, Неонатология
2500000270 д-р Галя Иванова Вълчева-Германова Педиатрия
2500000315 д-р Господин Тотев Колев
2500000434 д-р Динка Симеонова Симеонова Очни болести
2500000588 д-р Иван Василев Радков Акушерство и гинекология
2500000892 д-р Мария Иванова Кирева-Комитова Клинична лаборатория
2500001060 д-р Николай Стоянов Боскович Епидемиология на инфекциозните болести
2500001624 д-р Невена Николова Стефанова Неонатология, Обща медицина, Педиатрия
2500001684 д-р Илиян Димитров Комитов Обща медицина, Инфекциозни болести
2500001926 д-р Светла Илиева Борисова Физикална и рехабилитационна медицина
2500002158 д-р Николина Милкова Сурчева
2500002170 д-р Ивелина Янчева Вълчева Кардиология
2500002177 д-р Илия Асенов Борисов
2500002270 д-р Яница Димитрова Янева
2500002278 д-р Янислава Георгиева Георгиева
2500002296 д-р Иван Илчев Денев
2500002300 д-р Сибел Айдън Ибрям Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500002394 д-р Мария Стоянова Балчева
2900000177 д-р Енчо Стоянов Балабанов Урология
2900000206 д-р Иванка Делчева Едрева Трансфузионна хематология
2900000321 д-р Нели Иванова Атанасова Вътрешни болести, Гастроентерология