Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 26-50 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000022 д-р Анжело Ивайлов Ванков Вътрешни болести, Кардиология
2100000023 д-р Анка Димитрова Георгиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000026 д-р Анна Спиридонова Камекова-Митева Обща медицина
2100000031 д-р Антонина Цекова Нинова-Дишлиева Кожни и венерически болести
2100000033 д-р Апостол Вълканов Апостолов Психиатрия
2100000035 д-р Атанас Василев Хайдутов Ортопедия и травматология
2100000036 д-р Атанас Георгиев Атанасов Анестезиология и интензивно лечение
2100000037 д-р Атанас Георгиев Райов Обща медицина
2100000040 д-р Атинула Паскалис Какараки-Стоянова Образна диагностика
2100000041 д-р Бианка Христова Тинева-Руманецова Акушерство и гинекология
2100000042 д-р Бисер Василев Карачоров Ортопедия и травматология
2100000045 д-р Богдан Кирилов Сотиров Обща медицина, Ортопедия и травматология
2100000048 д-р Богдана Николова Трендафилова
2100000050 д-р Бойка Динева Колева Педиатрия
2100000055 д-р Валери Цанков Вълчев Вътрешни болести, Анестезиология и интензивно лечение
2100000056 д-р Валерия Ангелова Спасова Вътрешни болести, Нефрология
2100000057 д-р Ванушка Емилова Петрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000059 д-р Ваньо Христов Караиванов Акушерство и гинекология
2100000060 д-р Ваня Благовест Алексиева Очни болести
2100000061 д-р Ваня Колева Русева-Иванова Педиатрия
2100000062 д-р Васил Андонов Петкански Хирургия
2100000064 д-р Васил Данаилов Вълчев Образна диагностика
2100000066 д-р Васил Христов Кацаров Кардиология
2100000068 д-р Василиса Симеонова Ковачева
2100000070 д-р Васислав Петрониев Петров Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт