Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 426-450 от 551.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000719 д-р Мария Иванова Матеева-Шахпазова Психиатрия
2100000721 д-р Костадин Тодоров Мерджанов Очни болести
2100000722 д-р Божидар Цветанов Кирилов Обща медицина
2100000725 д-р Светлозар Михайлов Савов Ортопедия и травматология
2100000729 д-р Стефанка Иванова Ендокринология и болести на обмяната
2100000732 д-р Атанас Костов Грунов Физикална и рехабилитационна медицина, Икономика на здравеопазването
2100000733 д-р Станислава Стоянова Люцканова Обща медицина
2100000736 д-р Валерия Атанасова Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
2100000738 д-р Виктор Николаев Куртев
2100000742 д-р Радостин Христов Иванов Инфекциозни болести
2100000743 д-р Ангел Ангелов Ангелов Хирургия
2100000745 д-р Николай Тошков Ковачев Обща медицина, Трудова медицина
2100000746 д-р Емил Иванов Кирилов Обща медицина
2100000753 д-р Милен Пенков Пенков Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2100000756 д-р Кръстинка Иванова Донева-Башева Кардиология
2100000760 д-р Лолита Гърковска
2100000764 д-р Любомир Хрисимиров Златев
2100000766 д-р Костадинка Янева Блецова Кардиология
2100000769 д-р Хусин Калаш Нервни болести
2100000770 д-р Лъчезар Митков Матеев Акушерство и гинекология
2100000772 д-р Евгени Христов Режев Анестезиология и интензивно лечение
2100000774 д-р Денислав Мерджанов Башев
2100000780 д-р Хермине Доник Хаварян Гастроентерология
2100000781 д-р Георги Иванов Димитров Хирургия, Съдова хирургия
2100000784 д-р Анелия Георгиева Атанасова Педиатрия