Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 251-275 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000421 д-р Мария Господинова Вълчева Клинична лаборатория
2100000422 д-р Мария Димитрова Николова-Димитрова Вътрешни болести, Нефрология
2100000424 д-р Мария Иванова Петрова Кардиология
2100000430 д-р Мария Стоянова Хараламова Вътрешни болести, Клинична хематология
2100000432 д-р Маруся Спасова Пеева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000433 д-р Мая Димитрова Миланова Кожни и венерически болести
2100000434 д-р Мая Костова Бъчварова Педиатрия
2100000435 д-р Мая Манчева Русинова-Кожухарова Акушерство и гинекология
2100000437 д-р Миглена Стефанова Василева-Вълчева Анестезиология и интензивно лечение
2100000438 д-р Миладин Йорданов Йорданов Образна диагностика
2100000439 д-р Милен Николов Николов
2100000440 д-р Милена Колева Димитрова Вътрешни болести
2100000441 д-р Милена Петкова Ченкова-Дурева Инфекциозни болести
2100000442 д-р Милена Трифонова Арнаудова Вътрешни болести
2100000443 д-р Милка Георгиева Георгиева-Зехирева Обща медицина
2100000447 д-р Мима Димитрова Янева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000448 д-р Мима Тодорова Георгиева
2100000449 д-р Мима Христова Димова Очни болести
2100000450 д-р Минка Русева Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2100000452 д-р Мирчо Христов Попов Образна диагностика
2100000453 д-р Митко Русев Баев Инфекциозни болести
2100000455 д-р Михаил Савелевич Новаков Хирургия
2100000457 д-р Михаил Тодоров Сяров Обща медицина
2100000458 д-р Моника Стоянова Тонева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000459 д-р Надежда Аргирова Христова Обща медицина