Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 51-75 от 559.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000072 д-р Венелина Танева Велева Вътрешни болести, Обща медицина
2100000073 д-р Венера Тодорова Тодорова-Ковачева Обща медицина
2100000077 д-р Весела Томова Колева
2100000078 д-р Веселин Ганчев Събев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000081 д-р Веселин Лазаров Лазаров Вътрешни болести, Обща медицина
2100000083 д-р Веселин Пасков Василев Хирургия
2100000084 д-р Веселин Петров Василев Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
2100000087 д-р Веселка Ангелова Фендрина-Георгиева Нервни болести
2100000088 д-р Веселка Илиева Тодорова Обща медицина
2100000093 д-р Виолета Иванова Кънева
2100000095 д-р Владимир Атанасов Несторов Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
2100000096 д-р Владимир Делев Делев Обща медицина
2100000097 д-р Владимир Христов Топов Нервни болести
2100000098 д-р Влайо Господинов Чернев Хирургия
2100000104 д-р Галина Иванова Бакърджиева Клинична лаборатория
2100000105 д-р Галина Йорданова Георгиева Педиатрия
2100000106 д-р Галина Ненчова Богданова
2100000107 д-р Галина Стоянова Димитрова Обща медицина
2100000109 д-р Галина Христова Пенкова Педиатрия, Обща медицина
2100000110 д-р Галя Любомирова Костова Обща медицина
2100000111 д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща медицина
2100000117 д-р Георги Григоров Килограмски Нервни болести
2100000118 д-р Георги Димитров Арнаудов
2100000121 д-р Георги Динев Кавръков Акушерство и гинекология
2100000123 д-р Георги Желев Георгиев Вътрешни болести