Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 376-400 от 551.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000640 д-р Таня Димитрова Димитрова-Русева
2100000641 д-р Таня Димитрова Сейкова Акушерство и гинекология
2100000642 д-р Таня Иванова Димитрова-Медарска
2100000643 д-р Таня Павлинова Камбурова Педиатрия, Неонатология
2100000645 д-р Татяна Петровна Таукчи
2100000646 д-р Татяна Сергеевна Елфимова-Добрева Епидемиология на инфекциозните болести
2100000647 д-р Теодора Савова Янакиева Педиатрия
2100000649 д-р Тинка Стефанова Акшар Нервни болести
2100000651 д-р Тодор Александров Колев
2100000652 д-р Тодор Ганчев Ганчев Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000653 д-р Тодор Димитров Тодоров Нервни болести, Психиатрия
2100000655 д-р Тодор Иванов Суванков Спешна медицина, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2100000658 д-р Тодор Михайлов Димитров Обща медицина
2100000659 д-р Тодор Петров Бакалов Вътрешни болести, Гастроентерология
2100000663 д-р Тодорка Денева Стоева Вътрешни болести, Обща медицина
2100000664 д-р Тома Асенов Чаушев Обща и клинична патология, Съдебна медицина и деонтология
2100000665 д-р Тоньо Христов Лачев
2100000666 д-р Тоня Иванова Титева Кожни и венерически болести
2100000668 д-р Трифон Радев Калев Образна диагностика
2100000670 д-р Хрисант Ламбов Хрисантов Ортопедия и травматология
2100000671 д-р Христина Иванова Петкова Вътрешни болести, Кардиология
2100000674 д-р Христо Божидаров Бекриев Обща медицина
2100000675 д-р Христо Денков Денчовски Вътрешни болести
2100000676 д-р Христо Иванов Иванов Вътрешни болести
2100000678 д-р Христо Илиев Режев Анестезиология и интензивно лечение