Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 226-250 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000369 д-р Костадинка Спасова Христова Клинична микробиология
2100000370 д-р Костандиня Янева Кацарова Обща медицина, Кардиология
2100000374 д-р Красимир Тодоров Панайотов
2100000375 д-р Красимира Петкова Найденова Клинична микробиология
2100000378 д-р Кръстьо Петров Кръстев Ушно-носно-гърлени болести
2100000381 д-р Лиляна Пеева Никифорова Нервни болести
2100000382 д-р Лиляна Тодорова Шишкова Педиатрия
2100000384 д-р Люба Николай Бъчварова Педиатрия
2100000387 д-р Любомил Любомилов Бояджиев Хирургия
2100000388 д-р Любомир Петров Стоянов Образна диагностика
2100000389 д-р Людмил Георгиев Димов Вътрешни болести, Обща медицина
2100000392 д-р Магдалена Йонкова Петкова
2100000395 д-р Маргарит Йорданов Чобанов
2100000396 д-р Маргарита Георгиева Михнева Вътрешни болести, Кардиология
2100000397 д-р Маргарита Георгиева Друмева
2100000399 д-р Маргарита Неделчева Колева-Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
2100000400 д-р Маргарита Пенева Паскалева Очни болести
2100000403 д-р Маргарита Стоянова Добрева Медицинска паразитология
2100000405 д-р Мариана Иванова Йорданова Педиатрия
2100000406 д-р Мариана Николова Минишка-Марчева Акушерство и гинекология
2100000409 д-р Марианна Георгиева Кирилова Педиатрия, Инфекциозни болести
2100000411 д-р Мариета Божидарова Йорданова Спешна медицина
2100000415 д-р Маринка Димчева Кашинска Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000418 д-р Мария Ганчева Христова-Петкова Обща медицина
2100000419 д-р Мария Георгиева Господинова Обща медицина