Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 201-225 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000326 д-р Ирина Атанасова Иванова Нервни болести
2100000327 д-р Йовка Стойчева Стойчева Вътрешни болести, Кардиология
2100000330 д-р Йордан Иванов Стойков Обща и клинична патология
2100000331 д-р Йордан Йорданов Йорданов Неврохирургия
2100000332 д-р Йордан Костадинов Костадинов
2100000333 д-р Йордан Николаев Котов Ушно-носно-гърлени болести
2100000337 д-р Йордан Христов Йорданов Пневмология и фтизиатрия
2100000338 д-р Йорданка Ангелова Христова Кожни и венерически болести
2100000339 д-р Йорданка Иванова Ходжева Вътрешни болести, Обща медицина
2100000343 д-р Калинка Цветанова Георгиева Вътрешни болести
2100000344 д-р Камелия Илиева Кутийска Педиатрия, Обща медицина
2100000346 д-р Камен Иванов Янчев Хирургия
2100000349 д-р Катя Петрова Беленска-Алтънова Ушно-носно-гърлени болести
2100000350 д-р Кети Георгиева Терзиева Педиатрия, Неонатология
2100000351 д-р Кинче Георгиева Байчева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000353 д-р Кирил Русев Кинчев Вътрешни болести, Ревматология
2100000354 д-р Кирил Славчев Славов Анестезиология и интензивно лечение
2100000355 д-р Кирил Спасов Александров Ортопедия и травматология
2100000357 д-р Кита Атанасова Златанова Педиатрия
2100000361 д-р Константин Димитров Димитров Хирургия
2100000362 д-р Константин Йосифов Дишлиев Клинична микробиология, Клинична вирусология
2100000363 д-р Константин Николов Прокопиев Акушерство и гинекология
2100000364 д-р Константин Тачев Тачев Вътрешни болести, Обща медицина
2100000365 д-р Коста Атанасов Къчев Анестезиология и интензивно лечение
2100000366 д-р Коста Илиев Костов Физикална и рехабилитационна медицина