Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 176-200 от 547.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000293 д-р Иван Георгиев Плачков Хирургия
2100000295 д-р Иван Илиев Иванов Урология
2100000296 д-р Иван Йорданов Стайков Вътрешни болести, Кардиология
2100000298 д-р Иван Любомиров Даков
2100000301 д-р Иван Николов Федин Ортопедия и травматология
2100000303 д-р Иван Радев Ненов Анестезиология и интензивно лечение
2100000304 д-р Иван Стайков Иванов Ушно-носно-гърлени болести
2100000307 д-р Иван Щерев Узунов Анестезиология и интензивно лечение
2100000311 д-р Ивелин Йорданов Петков Обща медицина
2100000312 д-р Ивелина Асенова Тодорова Обща медицина
2100000315 д-р Ивка Милева Козарева
2100000316 д-р Иво Георгиев Маслинков Обща медицина
2100000317 д-р Илиана Григорова Бояджиева Анестезиология и интензивно лечение
2100000320 д-р Илия Асенов Рупов
2100000321 д-р Илиян Петров Цончев Вътрешни болести, Клинична хематология
2100000322 д-р Илияна Митева Христова Вътрешни болести, Гастроентерология
2100000324 д-р Илко Петров Тодоров Обща медицина
2100000326 д-р Ирина Атанасова Иванова Нервни болести
2100000327 д-р Йовка Стойчева Стойчева Вътрешни болести, Кардиология
2100000330 д-р Йордан Иванов Стойков Обща и клинична патология
2100000331 д-р Йордан Йорданов Йорданов Неврохирургия
2100000332 д-р Йордан Костадинов Костадинов
2100000333 д-р Йордан Николаев Котов Ушно-носно-гърлени болести
2100000337 д-р Йордан Христов Йорданов Пневмология и фтизиатрия
2100000338 д-р Йорданка Ангелова Христова Кожни и венерически болести