Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 151-175 от 568.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000242 д-р Екатерина Атанасова Кертикова
2100000243 д-р Екатерина Стайкова Симитчиева Акушерство и гинекология
2100000245 д-р Елена Атанасова Чокалиева Вътрешни болести, Професионални болести
2100000246 д-р Елена Василева Янева-Йотова Акушерство и гинекология
2100000248 д-р Елена Макавеева Ценкова Анестезиология и интензивно лечение
2100000249 д-р Еленка Павлова Лещакова Клинична лаборатория
2100000251 д-р Елина Милкова Анастасова
2100000254 д-р Елка Кирилова Донева Педиатрия
2100000255 д-р Елка Нинова Славова Вътрешни болести, Обща медицина
2100000256 д-р Емануил Вичев Христов Пневмология и фтизиатрия
2100000257 д-р Емил Зарков Сотев Вътрешни болести
2100000260 д-р Емил Минчев Руманецов Хирургия
2100000262 д-р Емил Стоилов Енчев Обща медицина
2100000263 д-р Емилия Господинова Кондева Психиатрия
2100000264 д-р Емилия Иванова Консулова Вътрешни болести
2100000266 д-р Емилиян Динев Петров Инфекциозни болести, Обща медицина
2100000268 д-р Желка Стоянова Анестева Педиатрия
2100000270 д-р Желязко Тодоров Манолов
2100000271 д-р Женева Ангелова Стайкова Педиатрия, Детска кардиология
2100000272 д-р Жени Колева Ванкова Вътрешни болести
2100000273 д-р Живка Вълкова Петрова
2100000276 д-р Живко Стоянов Терзиев Ушно-носно-гърлени болести
2100000277 д-р Жулиета Георгиева Въжарова Педиатрия
2100000278 д-р Зарка Добрева Бояджиева-Влахова Нервни болести
2100000281 д-р Здравка Недева Падарева Вътрешни болести, Гастроентерология