Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 101-125 от 559.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000165 д-р Диана Иванова Сандева
2100000167 д-р Диана Койчева Димова-Василева Спешна медицина, Клинична микробиология
2100000168 д-р Диана Костадинова Костадинова-Кинчева Обща медицина
2100000170 д-р Диана Маринова Драганска-Бушандрова Педиатрия
2100000171 д-р Дияна Пенева Петкова
2100000172 д-р Диана Стайкова Стайкова Очни болести, Обща медицина
2100000173 д-р Диана Стойкова Атанасова Ушно-носно-гърлени болести
2100000174 д-р Диана Танева Раева
2100000175 д-р Дияна Христова Радкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000176 д-р Дима Генчева Генова-Василева Образна диагностика
2100000177 д-р Димитрина Василева Попова Клинична микробиология
2100000178 д-р Димитринка Георгиева Георгиева-Петрова Педиатрия
2100000181 д-р Димитринка Стоева Гаджерукова Акушерство и гинекология
2100000182 д-р Димитринка Динева Халкова Гастроентерология
2100000183 д-р Димитринка Добрева Семкова Хирургия, Детска хирургия
2100000184 д-р Димитър Ангелов Симитчиев
2100000185 д-р Димитър Борисов Генчев Образна диагностика
2100000186 д-р Димитър Василев Панайотов Вътрешни болести, Клинична хематология
2100000187 д-р Димитър Велчев Димитров Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2100000190 д-р Димитър Иванов Димитров Ушно-носно-гърлени болести
2100000191 д-р Димитър Иванов Калев Образна диагностика
2100000192 д-р Димитър Йорданов Боянов Анестезиология и интензивно лечение
2100000193 д-р Димитър Колев Павлов Вътрешни болести, Гастроентерология
2100000194 д-р Димитър Любенов Димитров Физикална и рехабилитационна медицина
2100000199 д-р Димитър Русчев Димитров Очни болести