Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 76-100 от 556.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000124 д-р Георги Желев Кутийски Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000129 д-р Георги Михайлов Ходжев Вътрешни болести, Обща медицина
2100000133 д-р Георги Славчев Илиев Акушерство и гинекология
2100000134 д-р Георги Стоянов Минчев Спешна медицина, Вътрешни болести, Кардиология
2100000135 д-р Георги Христов Костов Вътрешни болести, Нефрология
2100000136 д-р Георги Щерев Тодоров
2100000137 д-р Гинка Николова Николова Акушерство и гинекология
2100000139 д-р Григор Христов Велков Хирургия
2100000143 д-р Даниела Иванова Андреева Анестезиология и интензивно лечение
2100000144 д-р Даниела Милчева Маноилова Клинична лаборатория
2100000145 д-р Даниела Стефанова Андонова Обща медицина
2100000146 д-р Даниела Христова Калева Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
2100000147 д-р Данчо Илиев Димитров Вътрешни болести, Обща медицина
2100000148 д-р Данчо Събев Симеонов Педиатрия
2100000149 д-р Дарина Петкова Стоянова Вътрешни болести, Обща медицина
2100000154 д-р Десислава Михайлова Савова Психиатрия
2100000156 д-р Детелина Василева Мишева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите), Обща медицина
2100000157 д-р Джулия Сергеева Вълканова Ушно-носно-гърлени болести
2100000158 д-р Диан Генчев Колев Обща медицина
2100000159 д-р Диан Йосифов Хинов Вътрешни болести
2100000160 д-р Дияна Божидарова Денева Спешна медицина
2100000161 д-р Диана Василева Симеонова Педиатрия, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000162 д-р Диана Георгиева Воротинцева Обща медицина
2100000163 д-р Диана Георгиева Георгиева Обща медицина
2100000164 д-р Диана Динева Гугова Акушерство и гинекология