Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 551-568 от 568.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000892 д-р Мария Иванова Кирева-Комитова Клинична лаборатория
2500001060 д-р Николай Стоянов Боскович Епидемиология на инфекциозните болести
2500001624 д-р Невена Николова Стефанова Неонатология, Обща медицина, Педиатрия
2500001684 д-р Илиян Димитров Комитов Обща медицина, Инфекциозни болести
2500001926 д-р Светла Илиева Борисова
2500002158 д-р Николина Милкова Сурчева
2500002177 д-р Илия Асенов Борисов
2500002270 д-р Яница Димитрова Димитрова
2500002278 д-р Янислава Георгиева Георгиева
2500002296 д-р Иван Илчев Денев
2900000061 д-р Васил Георгиев Петков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2900000206 д-р Иванка Делчева Едрева Трансфузионна хематология
2900000321 д-р Нели Иванова Атанасова Вътрешни болести, Гастроентерология
2900000375 д-р Радостин Костадинов Куртев Клинична лаборатория
2900000416 д-р Соня Василева Вълева
2900000469 д-р Цанка Иванова Куртева Урология
2900000532 д-р Пламена Милкова Стефанова Кардиология
2900000541 д-р Ивелин Хайсам Ал Самра Кардиология