Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 151-175 от 262.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000214 д-р Снежанка Стоянова Владкова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000215 д-р Софка Стоянова Неделчева кмнМедицинска паразитология
2000000216 д-р Станка Георгиева Михайлова Анестезиология и интензивно лечение
2000000217 д-р Стелияна Величкова Николова Вътрешни болести
2000000219 д-р Стоян Георгиев Стоянов Нервни болести
2000000221 д-р Стоянка Тодорова Даскалова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000222 д-р Таня Драгиева Буляшка-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000223 д-р Таня Стойкова Ганчева Педиатрия
2000000225 д-р Татяна Янкова Цонева Вътрешни болести, Кардиология
2000000226 д-р Теодор Иванов Иванов Съдебна медицина и деонтология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000227 д-р Теодора Георгиева Начева Епидемиология на инфекциозните болести
2000000228 д-р Тихомир Иванов Трифонов Очни болести, Обща медицина
2000000230 д-р Тодорка Димитрова Николова
2000000231 д-р Тодорка Любомирова Христова Педиатрия
2000000232 д-р Тошко Йотов Цаков Хирургия
2000000234 д-р Фанка Альошева Тончева Спешна медицина, Образна диагностика
2000000235 д-р Филип Минчев Йовчев Обща медицина, Урология
2000000239 д-р Цветана Ганева Илиева Педиатрия
2000000241 д-р Чавдар Димитров Куманов Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия
2000000242 д-р Шезаи Неджми Кязим Вътрешни болести
2000000243 д-р Шенер Рейхан Кърджалъ Образна диагностика
2000000244 д-р Юксел Осман Ахмед Вътрешни болести
2000000246 д-р Юлиян Найденов Найденов Нервни болести
2000000250 д-р Янко Иванов Вълков Ушно-носно-гърлени болести
2000000338 д-р Абрахам Ириоречи Франсис Обща медицина