Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 201-225 от 261.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000386 д-р Милен Великов Минчев Нефрология
2000000388 д-р Невена Джевдетова Дервишева Ушно-носно-гърлени болести
2000000389 д-р Недка Георгиева Цветкова Акушерство и гинекология
2000000390 д-р Павлин Цанков Павлов Нервни болести
2000000393 д-р Петя Николаева Чобанска Вътрешни болести, Кардиология
2000000394 д-р Пламен Николов Краев Психиатрия
2000000396 д-р Пламен Костадинов Симеонов
2000000397 д-р Ралина Русева Станчева Обща медицина
2000000398 д-р Саркис Мъгърдич Калустян Вътрешни болести, Кардиология
2000000399 д-р Светлана Димитрова Павлова Обща медицина
2000000400 д-р Светлана Маринова Стойчева Педиатрия, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000402 д-р Сема Мухсин Осман
2000000403 д-р Снежана Николова Колева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000408 д-р Тихомир Димитров Иванов Акушерство и гинекология
2000000411 д-р Юлия Вячеславовна Методиева Обща медицина
2000000416 д-р Стоян Киров Киров Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000418 д-р Стоянка Димова Лазарова Анестезиология и интензивно лечение
2000000427 д-р Тодор Минчев Тодоров Вътрешни болести
2000000432 д-р Росен Стефанов Пушкаров Ушно-носно-гърлени болести
2000000434 д-р Христо Лазаров Куртев Образна диагностика, Обща медицина
2000000438 д-р Мариан Ганчев Керчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000444 д-р Виолета Тодорова Соколова
2000000447 д-р Пенка Василева Куцарова Физикална и рехабилитационна медицина
2000000462 д-р Бахадър Бюрхан Бекир Нервни болести
2000000473 д-р Валериа Валентинова Георгиева Очни болести