Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 176-200 от 253.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000362 д-р Ерджан Ахмед Ахмед Вътрешни болести, Нефрология
2000000363 д-р Елена Венелинова Ганева Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000364 д-р Емилия Петрова Найденова Вътрешни болести, Нефрология
2000000366 д-р Живко Михайлов Желев Нервни болести
2000000367 д-р Звезда Христова Иванова
2000000369 д-р Иво Янков Иванов
2000000370 д-р Илиан Георгиев Христов Обща медицина
2000000371 д-р Иван Иванов Върбанов Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000374 д-р Иглика Николова Градинарова-Нинова Вътрешни болести
2000000375 д-р Йорданка Иванова Маринова Обща медицина
2000000377 д-р Камен Георгиев Димитров Акушерство и гинекология
2000000382 д-р Люба Златева Йорданова Очни болести
2000000384 д-р Миряна Георгиева Пеева Пневмология и фтизиатрия
2000000385 д-р Милена Ангелова Иванова Вътрешни болести, Кардиология
2000000386 д-р Милен Великов Минчев Нефрология
2000000388 д-р Невена Джевдетова Дервишева Ушно-носно-гърлени болести
2000000389 д-р Недка Георгиева Цветкова Акушерство и гинекология
2000000390 д-р Павлин Цанков Павлов Нервни болести
2000000393 д-р Петя Николаева Чобанска Вътрешни болести, Кардиология
2000000394 д-р Пламен Николов Краев Психиатрия
2000000396 д-р Пламен Костадинов Симеонов
2000000397 д-р Ралина Русева Станчева Обща медицина
2000000398 д-р Саркис Мъгърдич Калустян Вътрешни болести, Кардиология
2000000399 д-р Светлана Димитрова Павлова Обща медицина
2000000400 д-р Светлана Маринова Стойчева Педиатрия, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт