Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 151-175 от 254.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000230 д-р Тодорка Димитрова Николова
2000000231 д-р Тодорка Любомирова Христова Педиатрия
2000000232 д-р Тошко Йотов Цаков Хирургия
2000000234 д-р Фанка Альошева Тончева Спешна медицина, Образна диагностика
2000000235 д-р Филип Минчев Йовчев Обща медицина, Урология
2000000239 д-р Цветана Ганева Илиева Педиатрия
2000000241 д-р Чавдар Димитров Куманов Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия
2000000242 д-р Шезаи Неджми Кязим Вътрешни болести
2000000243 д-р Шенер Рейхан Кърджалъ Образна диагностика
2000000244 д-р Юксел Осман Ахмед Вътрешни болести
2000000246 д-р Юлиян Найденов Найденов Нервни болести
2000000250 д-р Янко Иванов Вълков Ушно-носно-гърлени болести
2000000338 д-р Абрахам Ириоречи Франсис Обща медицина
2000000340 д-р Айлин Нихат Исмаил Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
2000000343 д-р Богомил Петров Бойчев Акушерство и гинекология
2000000344 д-р Бисер Валентинов Касабов Вътрешни болести, Образна диагностика
2000000347 д-р Валентина Петрова Григорова-Краева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2000000349 д-р Веселка Косева Илиева Обща медицина
2000000351 д-р Галина Вълкова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2000000352 д-р Галина Василева Нетезилова Педиатрия
2000000354 д-р Гюлтен Тасимова Ахмедова-Софуева Педиатрия
2000000358 д-р Даринка Атанасова Попова-Костова Вътрешни болести, Кардиология
2000000360 д-р Даниела Илиева Илиева Нервни болести
2000000361 д-р Димитрина Николова Чафаланова Вътрешни болести, Кардиология
2000000362 д-р Ерджан Ахмед Ахмед Вътрешни болести, Нефрология