Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 126-150 от 262.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000168 д-р Наргис Ахмедова Галибова Кожни и венерически болести
2000000169 д-р Невин Джевдетова Чаушева-Гьочгелди Педиатрия
2000000170 д-р Недко Белев Недков Нервни болести
2000000173 д-р Николина Върбанова Боранова Вътрешни болести
2000000174 д-р Николина Илиева Бошнакова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2000000175 д-р Нина Георгиева Кирова Кожни и венерически болести
2000000176 д-р Нигяр Юмерова Табакова Педиатрия
2000000182 д-р Пенка Дончева Генова Кожни и венерически болести
2000000183 д-р Пенка Иванова Петкова Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
2000000187 д-р Петранка Стефанова Попова-Манева Педиатрия
2000000189 д-р Петър Светозаров Дончев Ортопедия и травматология
2000000191 д-р Радослав Кирилов Неделчев Анестезиология и интензивно лечение
2000000192 д-р Розета Стефанова Стоянова Акушерство и гинекология
2000000194 д-р Росен Георгиев Колев Обща медицина
2000000195 д-р Росица Колева Дучева Очни болести
2000000196 д-р Румяна Иванова Манева Педиатрия, Неонатология
2000000201 д-р Сашко Йорданов Симеонов Хирургия
2000000202 д-р Светла Тонева Андреева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
2000000203 д-р Светлана Великова Петкова Педиатрия
2000000204 д-р Свилен Траянов Караиванов
2000000205 д-р Сабахатин Ризов Моллов Анестезиология и интензивно лечение
2000000209 д-р Силвия Славова Славова-Георгиева Нервни болести
2000000210 д-р Синан Исмаил Топал Обща медицина
2000000212 д-р Снежана Николова Нончева Вътрешни болести
2000000213 д-р Снежана Христова Христова Психиатрия