Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 101-125 от 261.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000132 д-р Людмила Иванова Михайлова Психиатрия
2000000133 д-р Мара Нейкова Илиева Клинична микробиология
2000000135 д-р Маргарита Стоянова Терезенова Обща медицина
2000000136 д-р Маргарита Христова Паунова-Друмева Вътрешни болести
2000000137 д-р Маргарита Христофорова Къцаркова-Катразанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2000000138 д-р Маргарита Христова Манчева Вътрешни болести
2000000140 д-р Мариана Костова Златева Педиатрия
2000000141 д-р Мариана Пенева Пенева-Маринова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000143 д-р Марин Владимиров Райчев Хирургия
2000000147 д-р Мария Иванова Маринова Педиатрия, Инфекциозни болести
2000000148 д-р Марияна Вълкова Касабова Пневмология и фтизиатрия
2000000152 д-р Мая Стоилова Енчева-Димитрова
2000000153 д-р Милен Друмев Бобчев Обща медицина
2000000154 д-р Милена Ганчева Симеонова Вътрешни болести, Кардиология
2000000155 д-р Милен Георгиев Демиров Обща медицина
2000000156 д-р Милена Симеонова Русчева-Иванова Психиатрия, Анестезиология и интензивно лечение, Съдебна психиатрия
2000000157 д-р Милчо Тодоров Козаров Педиатрия, Инфекциозни болести
2000000158 д-р Мира Данаилова Куманова Педиатрия, Детска неврология
2000000159 д-р Мирена Руменова Сапунджиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2000000160 д-р Мирослав Драгиев Буляшки Вътрешни болести
2000000161 д-р Мирослав Петров Карагеоргиев Хирургия, Клинична микробиология
2000000162 д-р Мирослава Александрова Стаматова
2000000164 д-р Мирослав Василев Кардашев Ортопедия и травматология
2000000165 д-р Митхат Мехмед Табаков Акушерство и гинекология
2000000166 д-р Надежда Костова Неделчева-Кирякова Вътрешни болести, Гастроентерология